Co to je „kruh bezpečí“?

23.11.2015 | Business, Motivace

Co znamená pojem „být v bezpečí“? Pro mnohé z nás to je stav, kdy nás nikdo neohrožuje, kdy se cítíme pohodlně, kdy máme zajištěné alespoň základní potřeby a jistoty pro přežití a fungování v osobním životě a v práci. Pro někoho znamená bezpečí také to, že se může v době nepohodlí, problémů či případné krize obrátit na někoho, kdo mu pomůže, poradí, vyslechne ho.

V osobním životě představuje takový kruh bezpečí rodina a přátelé. Přirozená či získaná skupina lidí, komunita, která díky silným vazbám a dlouhodobým vztahům vytváří bezpečnou zónu a chrání své členy před externími vlivy, tedy určitým nebezpečím. Zde bývají principy bezpečí relativně vymezené a pravidla zachování skupiny jednoznačná.

V pracovním životě se situace už poněkud komplikuje. Nejen, že existuje více než jeden kruh bezpečí, svou komplexností jsou jednotlivé kruhy bezpečí různě provázané, nevyvážené, různě velké, dokonce i různé bezpečné. Tedy míra bezpečí je v pracovním prostředí velmi relativní. Pohnutky, smysl a pojetí bezpečí se nicméně od osobního života příliš neliší.

Jako zaměstnanci očekáváme, že nás firma, pro kterou pracujeme, ochrání. Abychom se cítili dobře a bezpečně, potřebujeme jednak určitou finanční motivaci (proto chodíme do práce, abychom si vydělali na živobytí), ale také pocit jistoty, že jsme pro firmu potřební, že zná naše schopnosti, ale i limity, a váží si naší práce. Potřebujeme také patřit do nějaké mikrokomunity, týmu, kde nás ostatní „berou“, mít někoho, s kým můžeme sdílet svoje názory a pracovní i soukromé peripetie.

Máme tu tedy dva kruhy bezpečí – jeden, který vytváří firma, a druhý, mikrokruh, který vytváří mikrokomunita. Každý z kruhů bezpečí – alespoň v pracovním prostředí – potřebuje svého lídra, tahouna, který zabezpečuje jistotu, integritu, dostatečný vnitřní prostor a jasně definovanou hranici kruhu.

Lídr ovšem nedefinuje jen hranice a míru bezpečí a neurčuje jen směr, určuje také pravidla hry uvnitř kruhu bezpečí. Na úrovni mikrokruhů totiž existuje určité ohrožení (někdy až nebezpečí) od jiného mikrokruhu. Často se v praxi setkáváme s rivalitou mezi týmy, která místy připomíná malou otevřenou válku. Na lídrovi mikrokruhu pak leží zodpovědnost za vnitřní bezpečí, tahoun za celou firmu by pak měl zajistit bezpečí a vnitřní klid na úrovni celofiremního kruhu. V opačném případě se zaměstnancům v takovém prostředí nepracuje příjemně, což má dopad na jejich náladu, motivaci a výkon, a rozhodně se v něm nemohou cítit bezpečně.

Tématiku „circle of safety“ ve firemním prostředí řeší velmi propracovaně Simon Sinek, autor bestsellerů „Start With Why“ a „Leaders Eat Last“.

Krásný a bezpečný týden v osobním a pracovním životě přeje
Tom Barčík

Kniha
Tomáš Barčík je autorem publikace Úspěch neměřitelný penězi.
Jeho kniha popisuje funkční principy, podle kterých žijí a pracují
úspěšní lidé a díky nimž dosahují svých cílů. Tomáš Barčík je
vášnivým marketérem, manažerem, certifikovaným koučem
a majitelem konzultační společnosti Freshconsulting.
Prohlédněte si knihu Úspěch neměřitelný penězi