Jasná komunikace funguje v businessu i v osobním životě

22.06.2015 | Motivace, Osobní růst

Když sdělujete druhé straně nějakou informaci, umíte ji správně formulovat? Nebo čekáte, že si ostatní budou domýšlet, co tím vlastně míníte, a pochopí to přesně podle vašich představ? Často se stává, že nejen neumíme jasně říci, co vlastně chceme nebo potřebujeme, ale i když to umíme, neověříme si, zda bylo vše pochopeno správně.

Nedorozumění díky špatně předaným nebo pochopeným informacím může značně narušit komunikaci, vzájemné vztahy dvou a více lidí, v pracovním prostředí přidělává práci navíc nebo brání třeba uzavření obchodu. Zcela zbytečně. Správně formulovaná informace, kde si navíc ověříme její pochopení, nám může usnadnit práci a zjednodušit život.

Každý chápeme svůj okolní svět nějak jinak, každý žijeme svůj vlastní život, máme jinou historii. Pro někoho znamená ano skutečně ano, pro někoho jiného možná. A není to pouze otázkou rozdílů dvou různých pohlaví. Předpokládat, že je tomu jinak, je dosti naivní. Jinak bychom tak často nenaráželi na situace plné nelogických reakcí, nehádali bychom se mezi sebou a nedělali zbytečnou práci, protože si myslíme, že ji po nás někdo požaduje.

Lidé se obvykle obávají přímé a jasné komunikace, přitom různé obcházení kolem příslovečné „horké kaše“, mlžení, politikaření a taktizování nadělá více škody než užitku. Nejvíce patrné je to při sdělování nepříjemných věcí. A také rádi předpokládají. Ať už jako odesilatelé informace, či její příjemci. Spoléhají na druhé, že si s tím nějak poradí. Vzájemné komunikace se vždy účastní minimálně dvě strany. Pro každou by tedy mělo být ve vlastním zájmu ověřit si správné chápaní jak sdělených, tak přijatých informací.

Sdělování a přijímání nejasných informací souvisí s dalším tématem, a to domněnkami, domníváním se. Ideálně by to mělo fungovat takto – nepochopíme-li přijatou informaci, zeptáme se jasně na její význam toho, kdo nám ji sděluje. Bohužel se však častěji ptáme sami sebe než druhých a nalézáme vlastní odpovědi založené „na vodě“ a domněnkách. Vznikají tak někdy skutečně propracované konstrukty, které se ale vůbec nemusí zakládat na faktech. Prostě si něco nalžeme. Z takového špatného výkladu pak vznikají mnohá nedorozumění. V osobním životě, v pracovním kolektivu, mezi obchodními partnery.

Přímí lidé to mají v životě jednodušší, ačkoli občas se svou přímostí narážejí na nepochopení druhých, protože většina z nás není na tento druh komunikace zvyklá. Někdy nám připadá možná příliš důrazná. V konečném důsledku jsou však její výhody nesporné. Když se naučíme říkat, co chceme a co potřebujeme naprosto jasně a „na rovinu“, staneme se pro ostatní mnohem více srozumitelnými a čitelnými. Když se navíc naučíme ověřovat pochopení informací, které sdělujeme ostatním, získáme jistotu, že nás budou ostatní chápat přesně tak, jak očekáváme. A také dostaneme jasnou odpověď.

Pěkný týden plný správných sdělení a otázek přeje
Tom Barčík

Kniha
Tomáš Barčík je autorem bestselleru Úspěch neměřitelný penězi.
Jeho kniha popisuje funkční principy, podle kterých žijí a pracují
úspěšní lidé a díky nimž dosahují svých cílů. Tomáš Barčík je
vášnivým marketérem, manažerem, certifikovaným koučem
a majitelem konzultační společnosti Freshconsulting.
Prohlédněte si knihu Úspěch neměřitelný penězi