Je vůdcovství vrozené? Jak kormidlovat

23.03.2015 | Motivace, Osobní růst

Jak je možné, že je někdo přirozeným vůdcem, ačkoli nemá a priori žádné zásadní odborné znalosti a přitom dokáže bez mrknutí oka řídit továrnu s více jak tisícem zaměstnanců, zatímco někdo jiný s maximálním přehledem v mnoha odborných oblastech neuřídí ani vlastní oddělení? Není to nespravedlivé? Ne, není. Je to naprosto přirozené. Ale ani tak není pro druhou skupinu lidí nic ztracené.

Existují dva způsoby, jak se stát vůdcem. Vůdcem se můžeme narodit. To je ten jednodušší způsob. Vůdcem se také můžeme stát. Buď tak, že si vytvoříme vlastní metodiku a použijeme vlastní zkušenost, nebo budeme napodobovat jiné. Mnoho kapitánů světového průmyslu, kteří se jako vůdci nenarodili, k tomu přistupovalo stejně. Nebyli v ničem příliš unikátní, pouze si vybírali ty nejlepší metody a nástroje, které se osvědčili jiným.

Nejde jen o osobnostní charakteristiky, znalosti a dovednosti. U vůdcovstí jde především o nastavení mysli. K tomu, abychom mohli vést a přesvědčit ostatní, že je náš směr správný, potřebujeme nejdříve vést a přesvědčit sami sebe. Měli bychom přemýšlet jako vítězové s jasným cílem a pozitivně laděnou myslí. Způsob našeho myšlení by měl být stále minimálně o krok před ostatními. Kdo určuje směr, ten musí vidět dál než druzí.

Správný vůdce by měl mít svou vizi. Pracovní, ale také osobní vizi. Ideálně by jí měl vidět v širších souvislostech a přemýšlet v dlouhodobém časovém horizontu. To je totiž jeden z klíčových rozdílů mezi vůdcem a manažerem. Manažer většinou uvažuje krátkodobě. Nemá důvod vidět dál, protože dohlíží na status quo a jeho odraz v bezprostřední budoucnosti. Vůdce skrze budoucnost uplatňuje svou vizi. I když vždy nemá plnou podporu svého okolí, věří ji, protože si dokáže přesně představit, jak bude budoucnost vypadat. Vizualizuje si ji. Používá představivost jako nástroj k dosahování úspěchu. Spoléhá se na svou intuici a instinkt. Otevírá možnosti, které jiným zůstávají skryty.

Způsobů, jak kormidlovat loď, určovat směr a vést ostatní za společným cílem existuje mnoho. Jako správný lídr neseme odpovědnost za sebe a za druhé, proto bychom měli rozvoji svých vůdcovských kompetencí věnovat maximum úsilí a vyhledávat každou příležitost k sebezdokonalování.

Skvělým zdrojem inspirace pro všechny, kteří to myslí s leadershipem vážně, je kniha Mysli jako šéf podniku od Dr. Harryho Aldera. Jde o velmi příjemné čtení, která dává smysl.

Úspěšně vedený týden plný vizí a plánů přeje
Tom Barčík

Kniha
Tomáš Barčík je autorem bestselleru Úspěch neměřitelný penězi.
Jeho kniha popisuje funkční principy, podle kterých žijí a pracují
úspěšní lidé a díky nimž dosahují svých cílů. Tomáš Barčík je
vášnivým marketérem, manažerem, certifikovaným koučem
a majitelem konzultační společnosti Freshconsulting.
Prohlédněte si knihu Úspěch neměřitelný penězi