Kolik potřebujeme impulsů, abychom se pohnuli z místa?

26.10.2014 | Motivace, Osobní růst

Změna. Slovo, které pro většinu z nás představuje ohrožení. Procházíme-li změnou, vystupujeme z komfortní zóny a opouštíme prostor relativního bezpečí (spíše však zažité pohodlnosti). Výhodu mají ti jedinci, kteří berou změnu jako výzvu a příležitost k růstu. Tedy, pokud mají možnost dovolit si ten luxus a změnu si sami do života vpustit.

Změny lze rozdělit do dvou základních kategorií na změny nenucené, tj. chtěné, a nucené, tj. nikoli nechtěné, ale víceméně nekontrolovatelné z perspektivy jejich příčiny. Jestliže se zaměříme na změny chtěné, lze na podobném principu rozčlenit do několika kategorií impulsy, díky nimž bychom měli pochopit, že se máme pohnout z místa.

1.  Obelhávání sebe sama

Často obelháváme sami sebe nebo nevěříme tomu, že bychom měli věřit v úspěch, protože nám se to přece nemůže podařit. Hledáme spíše důvody, proč to nepůjde, než způsoby, jak by to mělo jít. S takovým přístupem pak velmi těžko akceptujeme jakoukoli změnu. Chtěnou i nucenou. K tomu, abychom obelhávali sebe sama, nám nezřídka pomáhá někdo další, tzv. našeptávač. Obvykle říká věty typu „neblázni, na to nemáš, buď rád za to, kde jsi teď, třeba se to samo ještě změní“ nebo rovnou „tohle se ti nemůže povést, podívej na toho a toho, zkoušel to taky, a jak dopadl“. V lepším případě je našeptávačem jiná osoba, v horším jsme jím my sami. Pokud dokážeme nalézt pravdivou odpověď, změna se může uskutečnit.

2.  Názor kritické masy

Pokud se naopak nedokážeme rozhodnout, zda vykročit a změnu sami akcelerovat, může nás k takovému rozhodnutí dovést názor kritické masy. Jestliže jsme například v pracovní pozici, ve které se po delší dobu necítíme komfortně, do témat našich hovorů se neustále vměšují různé stížnosti na práci a nespokojenost z nás doslova čiší, vysíláme signály svému okolí. To pak funguje jako zrcadlo. Nejdříve přijde partner a podpoří nás v myšlence, že bychom měli pracovní pozici změnit. Poté se přidávají kolegové, přátelé a známí, kterým na nás záleží a zároveň nám taktně naznačují, že již nechtějí být součástí našeho neustálého „zacyklování“ a nabádají nás k radikálnímu kroku. Nám pak zbývá jediné – uvěřit tomu, co je ostatním už dávno jasné.

3. Pocit v žaludku a další psychosomatické projevy

Když delší dobu prožíváme určitý vnitřní rozpor, projeví se u nás záhy nějaký fyzický příznak psychického nesouladu. Psychosomatické souvislosti jsou již dávno probádaným jevem, málokdo z nás jim ale přikládá takovou důležitost, jakou by si po právu zasluhovaly. Někdo má potíže se spánkem, někoho bolí hlava a je podrážděný, někoho pobolívá břicho. Osobně používám svůj žaludek jako ideální indikátor něčeho, co se mi příčí, dost často. Odborníci radí v takovém stavu nesetrvávat příliš dlouho, neboť může vyústit do vážnějších zdravotních problémů. Několik mých přátel těsně před tím, než přikročilo k radikální změně životního rytmu, zkolabovalo. Někteří z nich přímo před klientem.

4. Různá znamení

Znamení fungují také spolehlivě. A nemusíme jim přikládat nějakou esoterickou konotaci. Když začneme uvažovat určitým směrem, začneme si také všímat věcí, na které jsme předtím nebrali přílišný zřetel. Několik týdnů před rozhodnutím, že změním pracovní místo, kde jsem se již necítil dobře a stagnoval jsem, mi začala vstupovat do života znamení v podobě sloganů na billboardech, mottech v rádiu, náhodné rozhovory neznámých lidí atd., takže jsem se řídil podle „radikálního řezu“ a „velkých (p)lánů“ z plakátů, rozhlasových relací o příznivé ekonomické situaci na trhu práce, debat na téma „je třeba se konečně rozhodnout“ a podobně (čehož jsem si předtím běžně nevšímal). Takové impulsy mi umožnily nastavit jiný úhel pohledu a rozpoložení mysli, tzv. mindset.

Jak jste na tom vy? Odkládáte změnu až do poslední chvíle nebo máte sílu a chuť věci sami akcelerovat a posouvat se dál?

Krásný týden plný pozitivních změn přeje
Tom Barčík

Kniha
Tomáš Barčík je autorem bestselleru Úspěch neměřitelný penězi.
Jeho kniha popisuje funkční principy, podle kterých žijí a pracují
úspěšní lidé a díky nimž dosahují svých cílů. Tomáš Barčík je
vášnivým marketérem, manažerem, certifikovaným koučem
a majitelem konzultační společnosti Freshconsulting.
Prohlédněte si knihu Úspěch neměřitelný penězi