Nebojme se být příkladem úspěchu

11.05.2015 | Motivace, Osobní růst

Když pochopíme principy, které tvoří pilíře skutečného úspěchu, staneme se sami jeho hodnověrným příkladem. Jakmile dosáhneme svého cíle, otevřou se nám další možnosti. Máme za sebou určitou cestu, naučili jsme se mnoho věcí dělat správně, získali jsme cenné zkušenosti, jsme poučeni svými chybami, vyzkoušeli jsme různé varianty, abychom se přesvědčili o tom, co funguje a co nefunguje. Vyšlapali jsme stopy ve sněhu pro druhé lidi, kteří jsou prozatím na začátku, nebo se ocitli na křižovatce a potřebují nasměrovat.

Zasloužili jsme si právo být příkladem úspěchu. Každý, kdo něčeho dosáhl, má oprávněný mandát k tomu, aby předával zkušenosti dál. Tak, jako se na začátku naší cesty k úspěchu sami inspirujeme od šikovných a podnikavých lidí, začínáme se i my postupem času stávat vzorem a inspirací pro další lidi. Také oni hledají inspiraci. Také oni budou následovat náš vzor. Pro někoho může být fakt, že je vzorem pro ostatní, příliš zavazující, někomu se může časem stát, že zpychne. Skutečný vzor však bere svůj závazek jako poslání a nemění nic z toho, díky čemu se právě stal vzorem. Kontinuálně se zlepšuje, snaží se být stejně skromným jako doposud, bere svou roli se stejnou úctou a pokorou.

Často se stává, že se nám na cestě k úspěchu postupně mění charakter. Někteří lidé podlehnou příliš snadno materiální stránce, zapomenou na skutečné hodnoty a stanou se povrchními požitkáři nebo otroky peněz a transakční perspektivy. Jiné lidi ale proces dosahování úspěchu kultivuje. A to velmi výrazně. Uvědomí si, v čem se skrývá skutečná hodnota toho, co dělají a pro koho to dělají. Začnou využívat informace, vlastní know-how, zvyky, návyky a techniky ne jako cenné komodity vhodné ke zpeněžení, ale jako prostředek a nástroj, který pomáhá také ostatním.

Být příkladem úspěchu není vůbec lehký úkol, ačkoli ani úspěšní lidé nejsou bez chyb. Taková role klade vysoké nároky na důsledné reprezentování všeho, čím jsme, čím jsme si prošli a co jsme vybudovali. To, že jsme pro někoho inspirací, je velký závazek. Pokud se zpronevěříme svým hodnotám, tedy hodnotám, které jsou příkladem ostatním, bude nemožné se vrátit zpět. Naše značka už nebude důvěryhodná, zklame a zarmoutí všechny naše následovníky.

Krásný týden plný inspirace přeje
Tom Barčík

Kniha
Tomáš Barčík je autorem bestselleru Úspěch neměřitelný penězi.
Jeho kniha popisuje funkční principy, podle kterých žijí a pracují
úspěšní lidé a díky nimž dosahují svých cílů. Tomáš Barčík je
vášnivým marketérem, manažerem, certifikovaným koučem
a majitelem konzultační společnosti Freshconsulting.
Prohlédněte si knihu Úspěch neměřitelný penězi