Někdy se jako psi honíme za svým ocasem

16.02.2015 | Motivace, Osobní růst

Máte svůj vysněný cíl? A co plán, jak takového cíle dosáhnout? Chceme-li dosáhnout úspěchu, měli bychom mít v prvopočátku jasný cíl. Cíl nám totiž určuje směr, kterým jdeme. Pokud jej nemáme, tápeme. Můžeme to přirovnat k situaci, kdy bychom si rádi koupili něco na sebe, ale nevíme co. Bloudíme po obchodech a stále se nám nic nelíbí. Třeba budeme mít štěstí a narazíme na kus oblečení, který se nám skutečně zamlouvá, ale vlastně ho ani nepotřebujeme. Přesto si jej koupíme a pak jej uložíme do skříně, nebo si ho oblékneme jen jednou. Koupili jsme si něco, co je nám vlastně k ničemu. Vypadá takto cíl? Náhodný cíl možná ano. A dá se v tomto případě mluvit o úspěchu?

Cíl jinými slovy znamená to, co chceme. Mnoho lidí bohužel neví, co chce. Tedy co skutečně chce. Často hledáme zástupné cíle a hodnotíme je podle toho, jak snadno jsou pro nás dosažitelné. To není špatně, ale takové cíle mohou být na míle vzdálené těm, kterých bychom chtěli reálně dosáhnout.

Honíme se za něčím, co nazýváme štěstím a úspěchem, protože se nám to líbí, ale vlastně po tom ani netoužíme. Nikdy pak skutečného úspěchu nedosáhneme. Proč? Protože to není v souladu s naším vnitřním nastavením. Nebo si stanovujeme příliš vysoké cíle, které pro nás nejsou dosažitelné. Výsledek je naprosto stejný. Štěstí, ani úspěch nepřichází, takže jsme zklamaní a demotivovaní.

„Nevidíme, co je možné, protože fantazírujeme o nedosažitelném.“ — Seneca

Cíl není jen závazkem, kterého chceme dostát. Tvoří totiž důležitý orientační bod v čase a prostoru. Slovo cíl v pojetí úspěchu naštěstí neznamená konečnou stanici. Některé cíle jsou dokonavé, jiné nedokonavé, s otevřeným koncem. Některé cíle nám otevírají dveře k dalším cílům, jiné nás přimějí přehodnotit plány a změnit ty původní. Neznamená to však, že když dosáhneme svého cíle, nemáme už kam jít.

Stanovování cílů je kreativní proces a záleží na každém z nás, v čem bychom si přáli být úspěšní a jak velké budou naše cíle. I přesto, že bychom měli být poněkud soudní a vytvářet si dosažitelné cíle na základě objektivních podmínek a předpokladů.

Krásný týden plný kreativních plánů přeje
Tom Barčík

Kniha
Tomáš Barčík je autorem bestselleru Úspěch neměřitelný penězi.
Jeho kniha popisuje funkční principy, podle kterých žijí a pracují
úspěšní lidé a díky nimž dosahují svých cílů. Tomáš Barčík je
vášnivým marketérem, manažerem, certifikovaným koučem
a majitelem konzultační společnosti Freshconsulting.
Prohlédněte si knihu Úspěch neměřitelný penězi