Nezapomeňte na cestě k úspěchu zapojit své přátele

20.04.2015 | Motivace, Osobní růst

Většina lidí, kteří dosáhli určitého životního úspěchu – ať už v osobním životě, nebo převážně v tom pracovním –, si velmi dobře uvědomuje roli svých přátel. Naši přátelé nám nastavují zrcadlo, probíráme s nimi své plány, diskutujeme, hádáme se, ověřujeme fakta, získáváme od nich důležité informace a také s nimi čas od času spolupracujeme. Obklopují nás, dodávají nám sílu a energii, ale někdy nám ji také berou.

Velkých úspěchů nikdo nedosáhne úplně sám. I když vše vymyslí, naplánuje, zafinancuje, odkomunikuje a odřídí, bez potřebné podpory svého okolí bude jeho úspěch jen „poloviční“. Přátelé mohou být nejen prvními konzumenty a uživateli, ale i strůjci našich produktů.

Existují minimálně 3 důvody, proč bychom na cestě k úspěchu neměli zapomínat na své přátele:

Přátelé mají specifické dovednosti a zkušenosti
Chceme-li dosáhnout úspěchu a nemáme všechny potřebné dovednosti, musíme se poohlédnout po někom vhodnějším. Ideálně z našeho nejbližšího okolí. A kdo jiný by nám prospěl nejvíce než naši přátelé? Přátelé mohou být našimi spolupracovníky, nebo nám v určitou dobu mohou pomoci s řešením dílčích aktivit.

Přátelé jsou loajální a důvěryhodní
Naši přátelé jsou loajální. Inklinují k věcem, které jsou důležité pro jejich přátele, tedy pro nás samotné. Navíc jsme si je už prověřili, takže jim můžeme důvěřovat. Pokud se skutečně nadchnou pro nějaký společný projekt, budou se ho účastnit se zápalem a s osobním zaujetím. Díky společnému zájmu budou šířit jeho dobré jméno a „propagovat“ ho, kdykoli to bude třeba.

Přátelé mají své vlastní kontakty
Protože máme loajalitu a důvěru svých přátel a ti o našem společném projektu rádi mluví s ostatními, šíří se informace o něm mnohem dál a rychleji, než bychom je dokázali šířit my sami. Word-of-mouth je jednou z nejsilnějších zbraní marketingu. Když o věcech hovoříme, ožívají. Když o nich mluví ostatní, je jejich existence potvrzena. Virální šíření informací o společném projektu a společném úspěchu má mnoho výhod, nejen těch obchodních. Vzniká komunita kolem určitého tématu, přidávají se další lidé se stejným zájmem nebo se rozšiřuje dobré jméno projektu k dalším důležitým kontaktům.

Nad výše zmíněnými důvody ovšem převažuje jeden zcela zásadní. Mnohem cennější je sdílená radost nad společným úspěchem s lidmi, kteří jsou nám blízcí a které máme rádi, než osamělý úspěch bez lidí, se kterými bychom se o svou radost mohli podělit.

Krásný a inspirativní týden plný sdílené radosti nad úspěšnými projekty přeje
Tom Barčík

Kniha
Tomáš Barčík je autorem bestselleru Úspěch neměřitelný penězi.
Jeho kniha popisuje funkční principy, podle kterých žijí a pracují
úspěšní lidé a díky nimž dosahují svých cílů. Tomáš Barčík je
vášnivým marketérem, manažerem, certifikovaným koučem
a majitelem konzultační společnosti Freshconsulting.
Prohlédněte si knihu Úspěch neměřitelný penězi