Peníze by měly být prostředkem, nikoli cílem

04.05.2015 | Motivace, Osobní růst

Kolik potřebujeme peněz na to, aby se nám dařilo dobře? Dokážeme být skutečně šťastní, když budeme dost bohatí na to, aby náš hmotný majetek udivoval naše okolí? Jak s takovým bohatstvím naložíme? Znamená materiální bohatství úspěch, nebo jsou peníze jen jeho jednou malou součástí? Jsou okázalost, neřízený konzum a sebeprezentace skutečnou známkou úspěchu? Nejsou peníze spíše něčím podobným jako dopravní prostředek nebo výrobní nástroj? A co štěstí? Můžeme být šťastni, když peníze opravdu máme? A co to znamená, že je máme?

Mnoho lidí vnímá peníze jako zásadní součást svého bytí. Někdo honbě za penězi a finančnímu zajištění obětuje celou produktivní část svého života, aby nakonec zjistil, že jeho nadšení nesdílí ani jeho blízcí, ani jeho rodina, především jeho děti, pro které měl být inspirací a příkladem, někdy se jimi netěší dokonce ani on sám. Protože zaměřuje svou pozornost pouze na materiální aspekt žití, zapomíná na mnohem důležitější oblasti jako osobní svobodu a volnost, možnost volby, objevování nových věcí, zkoušení a učení se, rozvoj vztahů, respekt a úctu a mnohé další.

Někteří úspěšní a bohatí lidé žijí velmi skromným životem. Místo konzumního šílenství preferují nehmotné hodnoty, které je dovedou k úspěchu mnohem lépe než peníze. Vše nelze koupit penězi, proto je vnímají jako zobchodovatelnou komoditu, která pokryje materiální část jejich cesty k úspěchu. Peníze dobře investují, aby mohli dosahovat dalších cílů, nebo si vytvářejí rezervy.

Tajemství se skrývá v soustředění se na dostatek peněz. Dostatek peněz je termín velmi relativní. Právě proto funguje univerzálně. Stejně tak, jako má každý z nás různou představu o úspěchu, má také různé potřeby a představy o dostatku financí. Zatímco pro někoho dostatek financí představuje milion na bankovním účtu, možnost koupit si okamžitě luxusní automobil, dopřát si třikrát ročně dovolenou u moře, někdo jiný se spokojí s penězi na jídlo, ošacení a nájem, aniž by vnímal jakýkoli nedostatek a cítil se v životě neúspěšným.

Peníze by se však neměly stát naším vězením. Cesta za nimi by rozhodně neměla připomínat honbu za svatým grálem, ani zlatou horečku na Klondiku. Nemusíme hned padnout vyčerpáním nebo skončit jako potrava pro divokou zvěř, abychom si uvědomili, že pokud budeme peníze vnímat jako cíl, nemusí to s námi dopadnout dobře a podle našich prvotních přestav.

Pěkný týden s dostatkem peněz na plnění svých snů a plánů přeje
Tom Barčík

Kniha
Tomáš Barčík je autorem bestselleru Úspěch neměřitelný penězi.
Jeho kniha popisuje funkční principy, podle kterých žijí a pracují
úspěšní lidé a díky nimž dosahují svých cílů. Tomáš Barčík je
vášnivým marketérem, manažerem, certifikovaným koučem
a majitelem konzultační společnosti Freshconsulting.
Prohlédněte si knihu Úspěch neměřitelný penězi