Proč je důležité otevírat si globální obzory

06.07.2015 | Motivace, Osobní růst

Česká republika je krásná a zajímavá země. Má svoje kulturní specifika a historické souvislosti. Specifická je i mentalita lidí. Zejména u starší generace, která ještě zažila dobu naprosté izolace a na (západní) zahraničí se dívala jen skrze propagandistický filtr železné opony. V devadesátých letech přišel obrovský boom a začali jsme konečně poznávat ten pravý velký svět. Někdo využil příležitosti, někdo jiný ne.

Od té doby se mnohé změnilo. Dnes mají mladí lidé na rozdíl od starší generace jednu neocenitelnou výhodu. Mohou cestovat. Kamkoli. A učí se jazyky. Už od útlých let. Setkávají se s rozličnými kulturami, konfrontují svoje názory s mentalitou jiných národů světa. Na střední škole, na vysoké škole, v zaměstnání. Studují v cizině. Pracují v zahraničí. Často jezdí na služební cesty a pracovní stáže.

Dnes máme nepřeberné možnosti. I přesto jsme naučeni vnímat náš svět pouze v rámci jednoho regionu, jednoho města, jedné země. A to je velká škoda. Svět bychom měli považovat za mnohem komplexnější celek. Naše město, firma, republika, to vše je jen součástí něčeho většího. Něčeho, o co bychom se měli aktivně zajímat. My sami jsme součástí.

Čas od času se vyplatí vyjet ven. Opustit hranice naší země a jet. Setkávat se s lidmi, povídat si. Jen tak o běžném soukromém, ale i pracovním životě. V zahraničí je uklidňující zjistit, že jsme téměř stejní. A také že v něčem jsme naprosto odlišní. Různé úhly pohledu na stejnou věc nám pomáhají rozvíjet mysl a kreativitu. Učí nás toleranci a názorové pluralitě. Ukazují nám, že existuje ještě jiná pravda než ta naše. Odlišnost není nic nebezpečného. Naopak. Vnímání odlišností nás mění, transformuje. Globální svět „bez hranic“ představuje obrovskou studnici zdrojů.

Rozšiřování obzorů se ale nemusí týkat jen vzdálenějšího okolí. Podívejme se třeba, jak uvažují zaměstnanci nebo majitelé některých firem. Zajímá je pouze to, co dobře znají. A neradi si připouštějí, že existuje něco jiného. Že by to někde mohlo fungovat jinak, stejně dobře nebo i lépe. Nezajímají se o názory někoho dalšího. Nechtějí příliš komunikovat a vyměňovat si zkušenosti. Uzavřenost a izolovanost takového způsobu uvažování lidem a firmám příliš neprospívá. Díky ní zaspávají dobu a přicházejí o cenné informace. Nerostou, ale stagnují.

Krásný letní týden plný nových poznání přeje
Tom Barčík

Kniha
Tomáš Barčík je autorem bestselleru Úspěch neměřitelný penězi.
Jeho kniha popisuje funkční principy, podle kterých žijí a pracují
úspěšní lidé a díky nimž dosahují svých cílů. Tomáš Barčík je
vášnivým marketérem, manažerem, certifikovaným koučem
a majitelem konzultační společnosti Freshconsulting.
Prohlédněte si knihu Úspěch neměřitelný penězi