Proč je důležité umět dávat druhou šanci?

07.03.2016 | Motivace, Osobní růst

Jsme lidé a chybujeme. Naše chyby pramení z mnoha příčin. Některé jsou vědomé a zaviněné, jiných se dopouštíme zcela nevědomě, z neznalosti, z nezkušenosti, z hlouposti. Někdy se za chyby platí penězi, jindy – zcela bezplatně – litujeme toho, co jsme udělali, nebo také neudělali. Už to nejde vrátit. Ne vždy to ale platí stoprocentně. Některé chyby lze napravit, pokud dostaneme, či dáme někomu jinému prostor a čas. Nesejde na tom, zda jde o chybu v zaměstnání, v podnikání, v soukromí, v partnerských vztazích a mezilidských vztazích vůbec, princip druhé šance funguje ve všech situacích stejně.

Pokud chceme dát někomu druhou šanci, je třeba si uvědomit, na čem skutečně záleží. Již samotná možnost napravit chybu, začít dělat věci lépe, jinak, poučit se ze špatných zkušeností a rozhodnutí, otevírá člověku, který druhou šanci dostal, cestu k růstu. Má možnost vše přehodnotit, podívat se zpátky, co bylo špatné a co dobré a promyslet si své kroky do budoucna. Jde o využití příležitosti. Ano, druhá šance je jednoznačně o příležitosti něco změnit, transformovat. Příjemce příležitosti musí pochopitelně chtít. Bez vůle vypadá druhá šance jako opravené auto po nehodě s prázdnou nádrží a bez řidiče – plné naděje, ale bez pohybu a bez cíle.

Dáváme-li někomu druhou šanci, pomůže to nejen jemu, ale i nám samotným. Využíváme danou příležitost společně. Dát druhou šanci totiž není jen tak. Můžeme být na druhého naštvaní, mohl nás zklamat, zradit, ublížit nám, poškodit naše zájmy, dostat nás do problémů, zkomplikovat nám život. Proč bychom měli být tak velkorysí a ještě to s ním zkoušet? Není snazší ho odsoudit, zavrhnout, opustit, propustit, označkovat a zaškatulkovat a ukončit ten nepříjemný zážitek? Jistěže ano. Je to celkem rychlé a bezpracné řešení. Mnoho lidí takový princip praktikuje dennodenně. Většinou to jsou ti, kterým na druhých příliš nezáleží.

Druhá šance patří do kategorie leadershipu, „tahounství“, návyků úspěšných a schopných lidí a lépe funguje lidem s vyšší sociální tolerancí a emoční inteligencí. Ti jsou většinou ochotni poskytnout pomocnou ruku a podporu ostatním. Velkoryse, bez nutných podmínek a výměny za něco, bez transakce. Prostě jen tak, s důvěrou, že se něco změní k lepšímu. Poskytnou možnost, prostor a čas, aby druhé podpořili v jejich snažení problém pramenící z určité chyby napravit. Dobře si totiž uvědomují, že pokud to budou oni, kdo udělá v budoucnu jakoukoli chybu, budou sami potřebovat podporovatele a příležitost změnit něco, co se nepodařilo. A tak jdou ostatním příkladem.

Krásný týden s možností nápravy svých předchozích chyb, plný velkorysosti a nezištné podpory přeje
Tom Barčík

Kniha
Tomáš Barčík je autorem publikace Úspěch neměřitelný penězi.
Jeho kniha popisuje funkční principy, podle kterých žijí a pracují
úspěšní lidé a díky nimž dosahují svých cílů. Tomáš Barčík je
vášnivým marketérem, manažerem, certifikovaným koučem
a majitelem konzultační společnosti Freshconsulting.
Prohlédněte si knihu Úspěch neměřitelný penězi