Proč se vyplatí mít osobní a pracovní vizi

30.03.2015 | Motivace, Osobní růst

Kam směřujeme? Jaká bude naše budoucnost? Jak to souvisí s přítomným okamžikem, který právě prožíváme? Čeho bychom chtěli v životě dosáhnout? A můžeme svůj život vnímat jako určité poslání? Takové otázky si klademe dnes a denně. Jistěže souvisí s naší existencí, ale mnohem více nás před nalezením konkrétního návodu ke správné odpovědi zajímá naše konkrétní představa.

Když si definujeme reálný obraz, vizi toho, kam bychom chtěli dojít a jak bude cílový stav vypadat, vytvoříme si vůči sobě závazek, který se budeme v průběhu času snažit naplňovat. Bez toho, aniž bychom uvažovali o tom, co nás čeká, přešlapujeme na místě. Nevytváříme si scénáře, nehledáme různé možnosti, nerosteme.

Představme si náš život jako mapu světa, na níž jsou zcela běžné věci jako silnice, řeky, hory, nížiny, oceány, města a státy. A také hranice. Hranice vymezující určitý prostor. Pokud budeme dostatečně silní a odvážní, nebudou pro nás hranice, ani hory a oceány představovat žádnou překážku k tomu, abychom dokázali svou vizi naplnit. Náš život je mapa, vize je budoucí cílová stanice, nebo třeba jen zastávka.

Vizi si můžeme vytvářet jak pro pracovní, tak pro osobní život. Někdy spolu velmi úzce souvisí a zdají se býti jednou, jindy jsou si obě na míle vzdálené. Každopádně jsou. Existují. Vize je plán toho, co bychom chtěli a měli dělat v dlouhodobém časovém horizontu. Vize víceméně určuje směr našich kroků.

Naše vize ovšem slouží nejen nám samotným, ale také našemu okolí. Díky ní totiž pozná, zda máme svůj život pevně v rukou, zda jsme pro něj vhodnou inspirací, názorovým vůdcem, případně lídrem, a zda nás právě proto může následovat.

Ideální podmínky pro vytváření vizí nejen pro tento týden přeje
Tom Barčík

Kniha
Tomáš Barčík je autorem bestselleru Úspěch neměřitelný penězi.
Jeho kniha popisuje funkční principy, podle kterých žijí a pracují
úspěšní lidé a díky nimž dosahují svých cílů. Tomáš Barčík je
vášnivým marketérem, manažerem, certifikovaným koučem
a majitelem konzultační společnosti Freshconsulting.
Prohlédněte si knihu Úspěch neměřitelný penězi