Projevujete někdy vděk za to, čeho jste dosáhli?

29.12.2014 | Motivace, Osobní růst

Umíte být vděční za to, čeho jste v životě dosáhli? Jak jste na tom s projevováním vděku vůči sobě a druhým lidem? Dá se říci, že lidé dnes projevují málo vděku. Mnoho věcí považují za samozřejmost nebo jim nedochází, že za ně mají být vděční.

Vděk a úspěch k sobě neodmyslitelně patří. Vděční můžeme být čemukoli nebo komukoli. Okolnostem, náhodě, události, vyšší moci, kamarádovi, ale i sobě samému. Zejména ve chvílích, kdy se nám nedaří a začínáme o sobě pochybovat, bychom se měli umět ohlédnout zpět a projevit vděčnost za to, čím jsme prošli a co již máme. Netýká se to jen materiálních statků. Naopak. Nemateriální věci jsou pro nás hůře uchopitelné, a tak je považujeme za něco automatického, samozřejmého. Mám byt, sportovní auto, obrat 5 miliónů ročně atd. To jsou statky, které se dají kvantifikovat. Ale co takhle podpora druhých, přátelé, na které se mohu kdykoli spolehnout, zaměstnanci, kteří mi věří a stojí za mnou? Tam míváme tendenci zapomínat a nedávat najevo, že si takových nehmotných statků vážíme.

Vděk udržuje pocit vnitřního uspokojení a posiluje naši motivaci. Také nám pomáhá nesejít z cesty a pokračovat za svým cílem, přestože nám zrovna nejsou nakloněné „hvězdy“. Každý, kdo projeví vděk za to, jak daleko došel, co vybudoval, jací lidé ho obklopují, koho inspiroval, si rázem uvědomí svoji hodnotu.

Vedle vděku projevovaného sobě samému, který nám pomáhá uvědomit si pozitivní aspekty naší cesty k úspěchu, je neméně důležité projevovat vděk druhým lidem. Vděčností dáváme najevo ocenění. Úspěšní lidé nemají žádný problém s tím oceňovat práci, progres, chování, nápady nebo skutky někoho jiného. Ostatní stejně jako my prožívají dilemata a setkávají se s mnoha překážkami, kdy se sami sebe ptají, zda to má ještě smysl a zda to stojí za vynaloženou námahu.

Narozdíl od úspěšných lidí projevují neúspěšní lidé spíše zášť. Zlobí se na svět, protože k nim není spravedlivý. Vymlouvají se, hledají důvody, proč věci nefungují, snaží se směňovat něco za něco. Očekávají výsledky bez toho, aniž by se o ně měli jakkoli přičinit, neprojevují vděčnost za to, co již mají a většinou nepřejí úspěch ostatním lidem. Nevidí důvod, proč by se ostatním mělo dařit, když jim samotným to nejde.

Nevděční lidé bývají často zklamaní životem. Dívají se na svět negativníma očima. Vděk vytváří pozitivní atmosféru a činí lidi šťastnějšími. Co je lepší? Vděk, pasivita, nebo nevděk? Každý z nás si může vybrat.

Krásný týden plný projevované vděčnosti Vám přeje
Tom Barčík

Kniha
Tomáš Barčík je autorem bestselleru Úspěch neměřitelný penězi.
Jeho kniha popisuje funkční principy, podle kterých žijí a pracují
úspěšní lidé a díky nimž dosahují svých cílů. Tomáš Barčík je
vášnivým marketérem, manažerem, certifikovaným koučem
a majitelem konzultační společnosti Freshconsulting.
Prohlédněte si knihu Úspěch neměřitelný penězi