Vyšší měřítko úspěchu

09.02.2015 | Motivace, Osobní růst

Jedním ze základních pilířů úspěchu je nastavení nemateriálního měřítka. Úspěch se obvykle zakládá na naší vizi, představě něčeho dosáhnout, aniž bychom si předem kvantifikovali jeho finanční hodnotu. Za slovním spojením „být úspěšný“ se totiž skrývá mnohem víc.

Dnešní konzumní doba nás paradoxně vybízí ke kvantifikaci. Podle toho, kolik čeho máme, získáváme určitý status. Auta, domy, dovolené, oblečení, technické hračky. Měřítko množství se ovšem přesouvá i do nefinančních oblastí. Podle velkého množství přátel poměřujeme sociální bohatství, podle míry vlivu na konkrétní skupiny a jednotlivce posuzujeme mocenskou sílu, pakliže jsme dostatečně viditelní ve veřejném životě, jsme náhle velmi známou osobností. Čím více, tím lépe.

Lze ale mluvit o úspěchu v kontextu množství? Takové hodnocení mi nepřijde příliš relevantní, pokud pomíjíme kvalitu. Kvantitativní měřítko by totiž nemělo převažovat nad škálou kvalitativní. K čemu nám budou desítky a stovky známých, pokud nebudou naše vzájemné vazby hlubší či založené na kvalitě? Přinesou nám úspěšný život luxusní auta, kterými vlastně ani nejezdíme, prázdné vysokometrážní byty nebo skříně plné značkového oblečení? Potěšení a potravu pro naše ego možná, skutečný úspěch asi těžko.

Posuzovat život podle nemateriální škály se zdá být mnohem složitější, než si vzít k ruce kalkulačku a sečíst hodnotu všech materiálních statků vyjádřenou v penězích. Svůj úspěch bychom ale měli vnímat jako kvalitní sadu nemateriálních hodnot, kterou pouze doplňují materiální věci. Bez nadbytečného množství peněz se dá celkem slušně žít, bez některých základních hodnot a principů je to ale velmi těžké. Kdyby nebylo, nestěžovali bychom si jako lidé na nedostatek lásky, štěstí, pochopení, přátelství, respektu, morálky atd.

„Úspěch není klíčem ke štěstí. Štěstí je klíčem k úspěchu. Pokud svou práci milujete, budete v ní úspěšní.” — Albert Schweitzer

Nemateriální měřítko nám pomůže zvažovat takové věci, které nám přinesou potěšení a radost, smysl a naplnění, až mnohem později si pak uvědomíme, že díky nim můžeme také prosperovat materiálně. Mnoho lidí pracuje a podniká jen kvůli tomu, že to „dobře sype“. Někdy dělají práci, která jim nevyhovuje, ale protože se tím dá slušně nebo dokonce nadprůměrně vydělávat, zůstávají a odolávají nepohodlí. Práce je netěší, ale mohou se díky ní stát materiálně bohatšími. Základem úspěchu neměřitelného penězi jsou ale věci, které nás baví.

Poněkud méně materiální týden přeje
Tom Barčík

Kniha
Tomáš Barčík je autorem bestselleru Úspěch neměřitelný penězi.
Jeho kniha popisuje funkční principy, podle kterých žijí a pracují
úspěšní lidé a díky nimž dosahují svých cílů. Tomáš Barčík je
vášnivým marketérem, manažerem, certifikovaným koučem
a majitelem konzultační společnosti Freshconsulting.
Prohlédněte si knihu Úspěch neměřitelný penězi