Zanechte po sobě stopu

16.03.2015 | Motivace, Osobní růst

Steven R. Covey napsal v jedné ze svých úspěšných knih, že bychom měli každý svůjden, každou činnost, do které se pouštíme, začínat s myšlenkou na konec. S myšlenkou, co po nás zůstane, až opustíme tento fyzický svět, jak o nás budou přemýšlet lidé, na které jsme přímo nebo nepřímo zapůsobili. To znamená, že vždy, než se do něčeho pustíme, měli bychom zauvažovat nad tím, jak to ovlivní lidi kolem nás a jak nás díky našemu jednání budou vnímat.

Takový princip by se dal přeložit třeba tak, že ať děláme cokoli, bude mít naše aktivita nebo chování vliv nejen na nás samotné, ale také na veškerý okolní svět. To z nás činí odpovědné jedince, kteří si uvědomují, že by měli jít jiným lidem příkladem. Máme možnost ovlivňovat a utvářet určitou společenskou normu a předávat cenné zkušenosti. Sdílet je.

Netýká se to jen našeho bezprostředního okolí, tedy rodiny a přátel. Být dobrým vzorem pro ostatní, aniž bychom k nim chovali hlubší přátelský nebo příbuzenský vztah, je bonus, kterým prokazujeme svou vůli a ochotu pomáhat a inspirovat. Úspěšní lidé pomáhají ostatním být stejně úspěšnými.

„Žijte dobrý a čestný život. Až zestárnete a podíváte se zpátky, budete se moci radovat podruhé.” — Dalajlama

Odkazy úspěšných lidí jsou jako stopy ve sněhu. Pokud nezapadají čerstvým sněhem, můžeme se jimi vydat celkem bezpečnou cestou. Odvážnější mohou vyšlápnout i jiným směrem do neprobádaných míst. Odkazy úspěšných lidí jsou značky, které umožňují lepší orientaci v mnoha ohledech. Ukazují nám správný směr, nastavují měřítko hodnot a dodávají jistotu.

Pokud jsme takovými lidmi sami, měli bychom si uvědomit svou odpovědnost vůči druhým. Z pohledu transformační perspektivy máme vůli sebe a věci kolem sebe přirozeně měnit. Vědomou kultivací svého nejbližšího okolí přispíváme k úspěšnému přenosu hodnot a principů, a tudíž zanecháváme odkaz.

Příjemný týden plný inspirativních stop pro druhé přeje
Tom Barčík

Kniha
Tomáš Barčík je autorem bestselleru Úspěch neměřitelný penězi.
Jeho kniha popisuje funkční principy, podle kterých žijí a pracují
úspěšní lidé a díky nimž dosahují svých cílů. Tomáš Barčík je
vášnivým marketérem, manažerem, certifikovaným koučem
a majitelem konzultační společnosti Freshconsulting.
Prohlédněte si knihu Úspěch neměřitelný penězi