6 praktických principů řízení pro každého

31.08.2015 | Business, Osobní růst

Řízení jednotlivců a týmů představuje pro každou firmu základní stavební kámen stability a růstu. Bez lidí to zkrátka nejde. Pomineme-li pokročilé systémy řízení firem na úrovni svobodné firmy, potřebujeme nástroje, kterými budeme zaměstnance a spolupracovníky směrovat, vést a rozvíjet. Rozdíl řízení a leadershipu se dnes postupně vytrácí. Moderní manažeři si uvědomují vyvážené synergie, či symbiózy obou těchto rovin. Řízení inklinuje více k autoritě (autokratické, či demokratické), leadership znamená „vést lidi příkladem“, což je v podstatě to samé, pouze perspektiva je jiná.

V každé firmě probíhá řízení dle specifické filosofie, možná i metodiky. Patrně neexistuje jeden jediný univerzální model, existuje však řada funkčních. Naše společnost využívá těchto 6 praktických principů řízení, které jsme si sami definovali:

  1. Dávám prostor k vlastní iniciativě
  2. Přistupuji k podřízeným a kolegům s důvěrou a zodpovědností
  3. Vyjasňuji a vysvětluji smysl činností a úkolů
  4. Nahlížím na věci jako na celek a sleduji vyšší cíl
  5. Poskytuji a přijímám zpětnou vazbu
  6. Kontroluji výsledky práce

 

Princip 1. Dávám prostor k vlastní iniciativě
Prostor k projevení vlastní iniciativy potřebuje každý z nás. Máme spoustu nápadů a i když nejsou všechny dobré, jsme rádi, když o nich můžeme mluvit, prezentovat je a ty dobré také aplikovat v praxi. Možnost projevit vlastní iniciativu v nás buduje důvěru vůči kolegům a nadřízeným. Pokud takový prostor nedostáváme, stáváme se demotivovanými a práce nás může přestat těšit. Prostor k projevení iniciativy musí vždy přicházet shora od hierarchicky výše postavených (řídících) pracovníků.

Princip 2. Přistupuji k podřízeným a kolegům s důvěrou a zodpovědností
Důvěra a zodpovědnost. Dvě ingredience, které se v některých firmách příliš nepoužívají. A to je škoda. Především pro firmy samotné. Důvěra, kterou vkládá zaměstnavatel nebo nadřízený do svých lidí, znamená, že pevně věří v to, že se na ně může spolehnout, protože si je zodpovědně najal či vybral do konkrétních pozic a svěřil jim důležité pracovní úkoly. Za tento princip sám jako manažer či vedoucí plně odpovídá.

Princip 3. Vyjasňuji a vysvětluji smysl činností a úkolů
Pro správné plnění úkolů musí ten, kdo je přijímá, získat ucelený obrázek a všechny potřebné informace k tomu, aby zadání správně pochopil a doručil očekávaný výsledek. Tím pochopitelně nelze popřít, že mnoho lidí přijímá a vykonává úkoly, které jsou zbytečné, špatně zadané, nebo obojí zároveň jen proto, že musí. Mnoho lidí ve vedoucích pozicích také neumí úkoly správně zadávat. Vyjasňováním a vysvětlováním zadání – ať už jednostranným, či oboustranným – jsou obě strany v souladu s očekáváním a uzavírají mezi sebou určitou dohodu, že se chápou. Tento princip funguje překvapivě i při direktivním způsobu řízení.

Princip 4. Nahlížím na věci jako na celek a sleduji vyšší cíl
Při řízení lidí by měl vedoucí pracovník (a především leader) vidět dál než ostatní a nahlížet na věci ze širší perspektivy. Věci, které zapadají do většího celku, dávají hlubší smysl. Díky tomu se lépe vysvětlují a argumentují úkoly a kroky, které je třeba učinit. Správný manažer myslí také na budoucnost a vyšší poslání toho, co je třeba učinit. Proto při řízení lidí sleduje vyšší cíle a zaměřuje se na určitý přesah (např. sociální aspekty práce apod.).

Princip 5. Poskytuji a přijímám zpětnou vazbu
Lidé v práci obvykle očekávají reakci na svůj pracovní výkon. Nejen na něj. Zajímají se také o to, jak působí na své okolí a co by mohli udělat pro to, aby byli například povýšeni či co by jim pomohlo k rozvoji. Zpětná vazba rovněž motivuje, zejména ta pozitivní. Vedoucí (řídící) pracovník by ale neměl pouze poskytovat zpětnou vazbu, měl by ji také sám přijímat – od svých podřízených, nadřízených a kolegů.

Princip 6. Kontroluji výsledky práce
Důvěra a prostor k iniciativě bohužel nestačí k tomu, aby řízení lidí fungovalo zcela plynule a bez problémů. Každý manažer je zodpovědný za to, že jeho „lidé“ odvádějí kvalitní práci a doručují ty správné výsledky. Proto je zapotřebí jejich práci průběžně kontrolovat, zpřesňovat zadání nebo aktivně pomáhat s úkoly, které nejsou jednoduché, či selhávají z důvodu nedostačující kapacity.

Tyto a podobné principy slouží k systematickému zvyšování efektivity práce, motivaci lidí a zlepšování pracovní atmosféry. Nestačí je však mít jen sepsané a třeba vytištěné na nástěnce. K tomu, aby začaly fungovat, je musíme každodenně používat v praxi.

Příjemný proaktivní týden přeje
Tom Barčík

Kniha
Tomáš Barčík je autorem bestselleru Úspěch neměřitelný penězi.
Jeho kniha popisuje funkční principy, podle kterých žijí a pracují
úspěšní lidé a díky nimž dosahují svých cílů. Tomáš Barčík je
vášnivým marketérem, manažerem, certifikovaným koučem
a majitelem konzultační společnosti Freshconsulting.
Prohlédněte si knihu Úspěch neměřitelný penězi