Když přemýšlíte o úspěchu, nepřemýšlejte o penězích

02.01.2015 | Osobní růst, Podnikání

Jedním ze základních pilířů úspěchu je nastavení nemateriálního měřítka. Úspěch se obvykle zakládá na naší vizi, představě něčeho dosáhnout, aniž bychom si předem kvantifikovali jeho finanční hodnotu. Za slovním spojením „být úspěšný“ se totiž skrývá mnohem víc.

Dnešní konzumní doba nás paradoxně vybízí ke kvantifikaci. Podle toho, kolik čeho máme, získáváme určitý status. Auta, domy, dovolené, oblečení, technické hračky. Měřítko množství se ovšem přesouvá i do nefinančních oblastí. Podle velkého množství přátel poměřujeme sociální bohatství, podle míry vlivu na konkrétní skupiny a jednotlivce posuzujeme mocenskou sílu, pakliže jsme dostatečně viditelní ve veřejném životě, jsme náhle velmi známou osobností. Čím více, tím lépe.

Lze ale mluvit o úspěchu v kontextu množství? Takové hodnocení mi nepřijde příliš relevantní, pokud pomíjíme kvalitu. Kvantitativní měřítko by totiž nemělo převažovat škálu kvalitativní. K čemu nám budou desítky a stovky známých, pokud nebudou naše vzájemné vazby hlubší či založené na kvalitě? Pro příklad nemusím daleko – instantních přátelství na sociálních sítích stále přibývá. Často také navazujeme vztahy z čisté zištnosti – očekáváme něco za něco. Přinesou nám úspěšný život luxusní auta, kterými vlastně ani nejezdíme, prázdné vysokometrážní byty nebo skříně plné značkového oblečení? Potěšení a potravu pro naše ego možná, skutečný úspěch asi těžko.

Posledních několik let se pohybuji ve společnosti velmi inspirujících osobností. Ať už jde o kontakty z HUBu, start-upy ve Wayra CEE, spolupracovníky naší konzultační firmy, posluchače mých seminářů, kolegy z korporátního týmu a mnohé další, měl jsem díky těmto různorodým prostředím možnost setkat se s celou řadou úspěšných lidí. Jen nepatrné procento z nich inklinovalo k materiálním hodnotám. Většina z nich ale pevně věřila ve své životní poslání, vize a projekty, které přinášely radost a užitek nejen jim samotným.

Skutečně úspěšní lidé totiž dobře vědí, na jaké hodnoty je třeba zaměřit svou pozornost, a systematicky na nich pracují. A pokud jde o finance plynoucí z úspěchu neměřitelného penězi – ty se dostaví časem samy.

Pěkný pracovní týden přeje
Tom Barčík

Kniha
Tomáš Barčík je autorem bestselleru Úspěch neměřitelný penězi.
Jeho kniha popisuje funkční principy, podle kterých žijí a pracují
úspěšní lidé a díky nimž dosahují svých cílů. Tomáš Barčík je
vášnivým marketérem, manažerem, certifikovaným koučem
a majitelem konzultační společnosti Freshconsulting.
Prohlédněte si knihu Úspěch neměřitelný penězi