Kreativita v businessu je pro manažery důležitá

15.06.2015 | Business, Osobní růst

Snažíte se občas vymyslet nějaký revoluční plán, nebo byste potřebovali přijít s extrémně kreativním nápadem, který posune vaši firmu či projekt kupředu, ale celé to snažení připomíná spíše sisyfovské valení balvanu do kopce plné potu a krve, namísto abyste se těšili z opravdu kreativního řešení?

Známe to zřejmě všichni. Jsme zahlceni prací, přívalem denní operativy. Valíme před sebou úkoly, diáře se nám plní schůzkami, ale očekávání našich zaměstnavatelů jsou neúprosná. Jsme přece manažeři, takže si s tím musíme umět poradit! Jak se ale s takovou situací vypořádat? Jak najít během pracovní doby, kdy máme odevzdávat výsledky, nějakou tu chvilku na kreativní uvažování a přemýšlení? A jsme vůbec placeni za přemýšlení? Jistěže jsme!

Většina z nás dělá stejnou chybu. Snažíme se být kreativní za každou cenu. Navíc nám chybí klid. Změna prostředí. Vyčítáme si, že pracovní doba je přece časem, kdy musíme vytvářet nějaké hodnoty. Nevytvářím-li hodnoty, tj. na ničem nepracuji (aby bylo poznat, že pracuji), tudíž neplním svou práci. Paradoxní pohled, který je ovšem hluboce zakotven v myslích mnoha z nás. Upřímně řečeno – kolik lidí se tváří, že něco dělá, ale přitom nic nedodá, ani ničím neprospívá? Každý z nás by našel dost příkladů i ve vlastních řadách. Přitom stačí na chvíli opustit zdi kanceláře, projít se, vyčistit si hlavu a vše jde jako po drátku.

Problematikou kreativního myšlení jako jedním ze stylů manažerského myšlení vůbec se zabývá Dr. Harry Alder ve své knize Mysli jako šéf podniku. Popisuje zkušenosti špičkových světových kapitánů obchodu a jejich osobitý přístup k myšlenkovému „leadershipu“. Kniha poskytuje mnoho inspirativních pohledů, jak si ulehčit práci v rámci plánování vizí, strategických konceptů a řešení náročnějších problémů, které vyžadují specifický přístup.

Nicméně tyto principy jsou založeny na prostém selském rozumu a opírají se o logiku věci „co je nám příjemné“. Aniž bychom tuto knihu museli číst od začátku do konce, stačí poněkud změnit úhel pohledu na vlastní práci a způsob myšlení. Pokud se naučíme během dne zastavit, zasnít se a jen tak si přemýšlet o svých plánech, nebudeme nic ťukat do klávesnice, ani vyřizovat zbytečné telefonáty a pobíhat po někdy bezobsažných poradách, objevíme skvělou dimenzi, ve které budeme schopni dostávat nápady. Automaticky. Bez výčitek, že děláme něco, co se od nás neočekává.

A nebo jiným způsobem. Mnoho skvělých nápadů a kreativních řešení vzniká naprosto mimo pracovní prostředí. Ve vaně. Při potápění. Po diskusi s lidmi, kteří nemají s naší prací vůbec nic společného. Někdo si přemýšlí v autě, když jede do práce. Jiní lidé vysedávají v ruchu kaváren a restaurací, kde mohou nechat svoje myšlenky volně plynout. Někdy se také stává, že vymyslíme něco v noci, ve snu. Probudíme se a nápad si zapíšeme.

Manažeři obvykle přikládají přílišnou důležitost orientaci na výsledek a nenechávají si prostor pro ledabylé toulání myšlenek, volné asociace, hru s představivostí nebo i meditaci. Přitom právě v těchto okamžicích mohou svému „businessu“ prospět nejvíce, protože se při nich otevírají netušené možnosti kreativní mysli, pravé hemisféře. Ta bývá ve světě čísel a výsledků podceňována a potlačována levou, logicky smýšlející částí mozku.

Když si dovolíme ten luxus a uvolníme prostor oběma stěžejním částem naší mysli, dokážeme být velmi schopnými myšlenkovými leadery a leadery vůbec. Od koho jiného by se v praxi mělo očekávat kreativní myšlení než od schopného vůdce, který dokáže věci posouvat kupředu na základě podnětů skrytých za horizonty, kam ostatní nevidí?

Krásný kreativní týden přeje
Tom Barčík

Kniha
Tomáš Barčík je autorem bestselleru Úspěch neměřitelný penězi.
Jeho kniha popisuje funkční principy, podle kterých žijí a pracují
úspěšní lidé a díky nimž dosahují svých cílů. Tomáš Barčík je
vášnivým marketérem, manažerem, certifikovaným koučem
a majitelem konzultační společnosti Freshconsulting.
Prohlédněte si knihu Úspěch neměřitelný penězi