Rozvíjet talenty se vyplácí nejen ve firemním prostředí

08.06.2015 | Business, Osobní růst

Každý z nás má na něco talent. Někdo ho má méně, někdo o trochu víc. Někomu jdou lépe jazyky, někdo hraje na pět hudebních nástrojů, jiný umí malovat, další je od přírody přirozeným leaderem. Mít talent ale ještě neznamená mít vyhráno. Pokud ho nerozvíjíme, pomalu uhasíná jako poslední plamínek v ohni.

Talent potřebuje rozvíjet. Poznáme to zejména v chytrých firmách. Některé firmy investují nemalé částky do rozvoje svých interních zaměstnanců, protože si velmi dobře uvědomují, jaké výhody skýtá výchova talentů pro budoucí růst a rozvoj. Objevit talent mezi stávajícími zaměstnanci stojí firmu jen určité úsilí. Pak přicházejí na řadu výhody. Interní a ideálně dlouholetý zaměstnanec zná prostředí firmy a umí se v něm pohybovat. Narozdíl od nově příchozího člověka nepotřebuje být zaškolován do základních činností. Postupem času získal cenné know-how a zkušenosti a svou roli chce posunout někam dál. Rozvoj talentu pro něj může být potřebnou motivací, která mu po několika letech ve firmě permanentně chybí. A třebaže se rozhoduje o tom, že firmu opustí, protože mu již nic nového nedává, nabídka rozvoje v rámci talent managementu ho může vtáhnout zpět do hry.

Důležité je ale umět si správně vybrat. Ne každý o rozvoj stojí, ne každý má reálnou možnost posunout se tam, kde by ho firma chtěla za pár měsíců či let mít. Rozvoj talentu ve firemním prostředí začíná vzájemnou dohodou, jinak dříve nebo později ztratí svůj smysl.

Podobný princip rozvoje talentu funguje i v běžném životě mimo businessový svět, kde však dostává ještě jeden stěžejní rozměr – představuje otevřenou pomoc lidem, kteří si ji zaslouží či o ni požádají. Ve světě úspěšných se setkáváme s mnoha prospěšnými aktivitami, kdy úspěšní lidé pomáhají rozvíjet talent svých příznivců a následovníků – mnohdy jen tak z čisté filantropie. Vznikají tak rozsáhlé komunity talentů a aktivních jedinců, kteří odmítli pasivně vyčkávat, až se něco stane, a jdou si cílevědomě za svým. Jde vlastně o promyšlenou osvětu lidí s podobnými zájmy o dané téma, mezigenerační přenos cenných zkušeností a posouvání schopných na úroveň ještě schopnějších. A také o princip, který umožňuje udržovat svět lepší a život kvalitnější.

Velmi talentovaný týden přeje
Tom Barčík

Kniha
Tomáš Barčík je autorem bestselleru Úspěch neměřitelný penězi.
Jeho kniha popisuje funkční principy, podle kterých žijí a pracují
úspěšní lidé a díky nimž dosahují svých cílů. Tomáš Barčík je
vášnivým marketérem, manažerem, certifikovaným koučem
a majitelem konzultační společnosti Freshconsulting.
Prohlédněte si knihu Úspěch neměřitelný penězi