Když se snažíte dosáhnout svého cíle, posunout se někam dál a dosáhnout úspěchu, využíváte všechny dostupné zdroje, nebo se spokojíte s málem a domníváte se, že to pro daný účel stačí? A když narazíte na velké množství informací, které by vám mohly pomoci, umíte je třídit a rozlišovat?

Existuje nepřeberné množství zdrojů. Zejména díky informační explozi a snadné dostupnosti jakýchkoli informací o čemkoli se nalezení té správné informace stává snazší a snazší. To nám otevírá neskutečné možnosti a příležitosti k růstu. Stejně tak nás to ale může uvrhnout do určitého informačního zmatku. Můžeme se v různých zdrojích „utopit“.

V praxi, zejména ve světě businessu, dělají obvykle firmy dvě zásadní chyby. Zaprvé se nesnaží zjistit co nejvíce o své konkurenci, zákaznících, trendech, nástrojích, nebo o tom, co si zákazníci a konkurence myslí o nich samotných. Zadruhé sbírají příliš mnoho zdrojů, a pak nemají žádný systém pro třídění a interpretaci. Obojí jim brání v udržitelnosti a růstu.

V osobním a profesním životě kopírujeme podobný model. Buď si nedáme práci s tím, abychom získali širší pohled a spokojíme se s málem, i když využijeme třeba jen 10 % informací, nebo nacházíme kusá data vytržená z kontextu a spoléháme se na kvantitu, ale v konečném důsledku takovou změť neumíme pospojovat. Kvalita zdrojů vyvažuje jejich množství. Vše je otázkou relevantního obsahu.

Ať už kvalitní či méně kvalitní, vybíráme si takový obsah, který je pro nás přínosný. Mimochodem volba představuje další klíčový parametr, který ovlivňuje to, jak dobře dokážeme zdroje využívat. Když se na úspěch podíváme ze širší perspektivy, máme také na výběr minimálně ze dvou možností – aktivně se zapojit nebo jen nečinně přihlížet. Stejně můžeme přistupovat k využívání zdrojů – buď se chceme dozvědět něco, co nám pomůže vyrůst a posunout se o něco dále, anebo zůstáváme v pozadí, případně na místě a ničemu novému se nenaučíme. Využíváme-li zdroje, učíme se.

Můžeme se inspirovat u mnoha úspěšných lidí. Ti kvalitní zdroje nejen vyhledávají, ale i sdílejí a také sami vytvářejí.

Krásný týden plný kvalitních zdrojů, které vás přiblíží vašim cílům přeje
Tom Barčík